Information om användningen av cookies

Cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda Airshoppen. Vi använder cookies till att lagra information om hur du använder vår hemsida. Vi använder även cookies till statistik och för att optimera webbplatsens innehåll och funktioner.

Läs mer om vår användning av cookies

OK
Om Cookies

Airshoppen Taxfree

INTEGRITETSPOLICY

Thomas Cook Group förstår och respekterar hur viktig din personliga integritet är.

Denna integritetspolicy fastställer på vilken grund personuppgifterna vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller oss kommer att behandlas av oss, gällande ditt förhållande med oss som en kund eller en potentiell kund. 

Informationen kan samlas in via våra webbplatser (”webbplatserna”), våra samtalscentraler, våra detaljhandelsbutiker, våra mobila applikationer (”appar”), eller våra sociala mediekanaler (tillsammans våra ”tjänster”). Läs följande information noggrant.

När du genomför ett köp eller på något annat sätt lämnar dina personuppgifter till oss kommer vi att överföra, lagra eller behandla dessa i enlighet med vad som anges nedan. Vi tar alla steg som rimligen behövs för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.  Om du inte går med på dessa användningsvillkor ska du varken använda webbplatsen eller hämta något material från den.

Vem gäller denna policy:

Denna policy gäller personuppgifter som behandlas av Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S, vilket är en juridisk person som tillhandahåller tjänsterna i Airshoppen, och omfattar de uppgifter som samlas in när du genomför bokningar och köp eller skickar förfrågningar till dem. Företaget driver följande webbplatser:

airshoppen.dk, airshoppen.se, airshoppen.no, airshoppen.fi, airshoppen.de, airshoppen.be, airshoppen.nl, airshoppen.co.uk, airshoppen.com, thomascookairlines.dk, thomascookairlines.se, thomascookairlines.no and thomascookairlines.fi, taxfree.airshoppen.com, taxfree.airshoppen.com/se, taxfree.airshoppen.com/no, taxfree.airshoppen.com/fi.

Vilka typer av personuppgifter samlar vi in om dig och varför samlar vi in dem:

Vi samlar in vissa personuppgifter om dig och om eventuella andra personer som du inkluderar i din bokning.  De personuppgifter vi samlar in kommer att vara information som du tillhandahåller till oss, som vi samlar in från dig eller observerar om dig, eller som vi får från andra källor.

Personuppgifter som du lämnar till oss

(a) När du genomför en bokning/ett köp eller skickar en förfrågan frågar vi om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum och personliga resepreferenser. Vi behöver samla in denna information för att kunna arrangera de tjänster du frågar efter.  

(b) När du begär att få genomföra ett köp frågar vi dig om personuppgifter som information om specialkost, medicinska tillstånd, funktionshinder och särskilda krav. Vi behöver samla in denna information så att vi kan ta hänsyn till dina specifika behov kopplade till tjänsterna och när dessa behov kan uppfyllas kan vi behöva dela uppgifter med våra tredjepartsleverantörer och överföra uppgifterna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i enlighet med beskrivningen i denna integritetspolicy.  Om du inte vill lämna denna information till oss, eller om du ber oss eller vår avdelning för efterlevnad att sluta behandla denna information efter att du har lämnat den, kan det betyda att vi inte kan tillhandahålla alla delar av de tjänster som du har begärt.  Om vi måste häva ditt köp som ett resultat av detta kan du ådra dig en avbokningsavgift.

(c) Om du deltar i en tävling eller en kampanj, fyller i en undersökning eller om du rapporterar ett problem med någon av våra tjänster samlar vi in ditt namn och relevant kontaktinformation.

(d) Om du kontaktar oss kan vi dokumentera ditt e-postmeddelande eller annan korrespondens och om du ringer oss kan vi övervaka och/eller spela in telefonsamtal i utbildnings- eller kundservicessyften.

Hjälp oss att hålla vår information aktuell, korrekt och komplett genom att kontakta oss om några ändringar behöver göras.

Personuppgifter som vi samlar in och/eller observerar om dig 

Med utgångspunkt i hur du tidigare har använt våra tjänster och dina aktiviteter på vår webbplats, våra sociala mediekanaler eller via samtalstjänster och butiker samlar vi in följande personuppgifter om dig:

(a) Information om tjänster vi tidigare har tillhandahållit dig inklusive tidigare researrangemang, som semesterresor och andra köp, samt frågor kopplade till dessa arrangemang, som information om dina tidigare krav och klagomål.

(b) Vi samlar in information om dina besök på våra webbplatser och appar (inklusive men inte begränsat till trafikuppgifter, platsuppgifter och webbloggar) oberoende av om detta krävs för våra egna syften eller för något annat, samt om de resurser som du får åtkomst till. Vi kan använda oss av tekniska tjänster från tredje part, som Google Analytics, för att administrera dessa tjänster.

(c) Vi samlar in information om vilken/vilka webbplatser som du besökte innan du klickade på en länk till våra webbplatser, vilka sidor du besökte på våra webbplatser och hur länge du var på varje sida.

(d) Vi kan samla in information om din dator (eller om din mobila enhet/surfplatta) inklusive, när detta finns tillgängligt, IP-adress, operativsystem, platsinformation, typ av webbläsare och cookie-ID. Detta kan göras i systemadministrativa syften, i marknadsföringssyften (både våra egna och för tredjepartsannonsörer till vilka vi tillhandahåller annonseringstjänster) och för att rapportera sammanställd information till våra annonsörer. Detta är statistikuppgifter om våra användares handlingar och mönster när de surfar. Ingen av rapporterna vi delar identifierar någon individ.

Personuppgifter som erhålls från andra källor 

Vi kan också få dina personuppgifter från tredje parter som samlar information om dig på uppdrag av oss.  Detta omfattar:

(a) Om du informerar en tredje part om att du skulle vilja erhålla marknadsföringskommunikation från Airshoppen kommer dessa på ett säkert vis att överföra dina kontaktuppgifter och marknadsföringspreferenser till oss.

(b) Om du bokar en Thomas Cook-semester via en tredjepartsarrangör kommer vissa personuppgifter (som är tillämpliga för din bokning, som namn, födelsedatum och eventuella specialkrav som du kan ha) lämnas vidare till oss för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som du har begärt/bokat.

(c) Om du fyller i några frågeformulär/undersökningar kommer informationen som du tillhandahåller att behandlas på uppdrag av oss och lämnas till oss av en tredje part.

Var lagras dina uppgifter och vem delas de med:

Dina personuppgifter sparas på en kombination av våra system och system tillhörande leverantörer som vi anlitar för att tillhandahålla våra tjänster.

När du lämnar dina personuppgifter till oss kommer vissa av uppgifterna du tillhandahåller att behöva lämnas vidare för att behandlas och lagras av relevanta tredje parter, som våra teknikpartner för att de ska kunna administrera de tjänster vi tillhandahåller, och flygbolag, flygplatser, hotellinnehavare, försäkringsbolag och markhanteringspersonal, så att de kan ordna de arrangemang och den hjälp du behöver.  

Vissa av dessa tredje parter kan befinna sig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Organisationer utanför EES kanske inte är föremål för samma nivå av kontroll när det gäller dataskydd som finns inom Storbritannien och EES.   Vi avser att endast överföra dina uppgifter till tredje parter utanför EES i följande fall:

(a) Dina personuppgifter omfattas av en eller flera adekvata skyddsåtgärder som anges i lagen. Detta kan vara användningen av standardklausuler i en form som är godkänd av lagstiftare, eller att säkerställa att våra leverantörer registrerar sig hos ett oberoende integritetsprogram som godkänts av lagstiftare (som det amerikanska programmet ”Privacy Shield”).

(b) Överföringen är nödvändig för att ditt avtal ska kunna genomföras.

För att du ska kunna åka utomlands kanske vi är tvungna att lämna ut vissa av dina personuppgifter till statliga organ eller andra myndigheter, t.ex. myndigheter som ansvarar för invandring, gränskontroll, säkerhet och anti-terrorism.  Även om det inte är obligatoriskt för oss att lämna information till sådana myndigheter kan vi utöva vår beslutanderätt och hjälpa dem när detta är lämpligt för att de ska kunna upptäcka och förhindra brottslig aktivitet.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till alla medlemmar i vår koncern för affärssyften (dessa affärssyften inkluderar att förvara dina uppgifter i centrala/delade system för att administrera bokningar och att hjälpa kunder som befinner sig på resmålen). Vår koncern innebär våra dotterbolag, vårt ultimata holdingbolag samt alla dettas dotterbolag.

Vi kan lämna vidare dina uppgifter till relevanta tredje parter i syfte av att upptäcka och förhindra bedrägliga betalningar eller bokningar.

Hur använder vi oss av dina uppgifter när vi tillhandahåller våra tjänster till dig:

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig använder vi informationen vi innehar på en rad olika sätt.  Vi behandlar dina uppgifter antingen för att det är nödvändigt för oss att göra detta som en del av ett avtal som du ingått eller för att vi har legitima affärsskäl att göra detta.

Följande aktiviteter utförs med hjälp av dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt i anslutning till avtalet som du har ingått eller eftersom du har bett om att något ska göras så att du kan ingå ett avtal:

(a) Vi administrerar dina bokningar eller köp internt och kommunicerar dina bokningar eller köp externt med våra leverantörer för att säkerställa att de tjänster du har begärt arrangeras.

(b) Vi kommunicerar med dig kring din bokning eller ditt köp. Detta innefattar att skicka dig en bekräftelse och relevanta dokument.

Vi kan behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan i de fall där det är nödvändigt för oss att utföra aktiviteter som är i vårt berättigade intresse som verksamhet att utföra:

(1) Personuppgifterna kan behandlas att förbättra kundupplevelsen:

(1a) för att låta dig använda interaktiva funktioner på våra webbplatser och i våra appar, när du väljer att göra detta

(1b) för att säkerställa att innehållet från våra webbplatser, appar och bokningssystem presenteras på det sätt som är mest effektivt för dig och din dator

(1c) för att meddela dig om ändringar av våra tjänster.

(2) Personuppgifterna kan behandlas för att beskydda vår verksamhet mot finansiella förluster:

(2a) för att kräva in skulder och för kreditkontroller

(2b) för betalkorts- och bokningsverifikationer (inklusive med hjälp av system som Google reCAPTCHA på vissa av våra webbplatser för att säkerställa att endast genuina kundbokningar genomförs)

(2c) för att förhindra och upptäcka bedrägliga eller kriminella aktiviteter.

(3) Personuppgifterna kan behandlas för att marknadsföra vår verksamhet och förbättra våra produkter och tjänster:

(3a) för att skicka marknadsföringskorrespondens om produkter och tjänster som liknar dem som du har köpt från oss tidigare.  Du kan välja att inte ta emot och att invända mot att vi skickar dig elektronisk marknadsföringsinformation, och denna möjlighet finns i alla marknadsföringsmeddelanden som vi skickar till dig.  Se avsnittet ”När och hur använder vi dina uppgifter för marknadsföring” för mer information.

(3b) för att kontakta dig om du skickar oss en förfrågan via vår webbplats men inte genomför en bokning, och kontrollera om det uppstod ett problem eller om du behöver hjälp med att boka

(3c) för intern forskning/analys i syfte att förbättra kvaliteten på våra tjänster, på produkterna vi erbjuder och på nya produkter vi utvecklar genom

(i) att bjuda in kunder att ta del i undersökningar och grupper för kund-/affärsdiskussioner

(ii) använda sammanställda kunduppgifter för att fatta välgrundade beslut med utgångspunkt i analys av kundbokningar/köptrender och -beteende.

(3d) för att marknadsföra vår verksamhet, våra varumärken och våra produkter och för att mäta våra kampanjers räckvidd och effektivitet

(i) för att kontakta dig genom riktad reklam som visas online via sociala medier eller andra plattformar som drivs av andra företag. Du kan få reklam grundad på information om dig som vi har lämnat över till plattformen, eller eftersom plattformen, enligt vår begäran, har identifierat dig som någon med egenskaper som liknar egenskaper hos individer vars information plattformen har mottagit från oss. Om du vill veta mer kan du läsa informationen som finns på hjälpsidorna för de plattformar där du tar emot reklam från oss.

(ii) för att erhålla mer information om dig genom att dela dina personuppgifter med teknikföretag eller -plattformar som också kan inneha information om dig och som kan matcha sina register med våra.  Vi/dessa företag kan använda cookies för att matcha de personuppgifter som vi innehar om dig (se mer information i vår cookiepolicy).

Vi använder denna information på två sätt:

(a) Vi identifierar länkar mellan dina egenskaper och ditt beteende och marknadsför till andra med samma egenskaper genom våra direkta marknadsföringskampanjer och genom riktad reklam levererad via våra webbplatser, appar eller tredjepartsplattformar inklusive sociala mediekanaler.

(b) Vi skräddarsyr och anpassar våra interaktioner med dig för att göra dem mer relevanta för dig. Dessa interaktioner omfattar din väg när du navigerar på våra webbplatser och i det innehåll som visas på webbplatserna, samt den marknadsföringskommunikation som vi skickar till eller visar för dig i våra direkta marknadsföringskampanjer och via riktad annonsering online i enlighet med beskrivningen i stycket ovan. Läs ”Hur vi anpassar marknadsföring efter dig” för mer information.

(4) Personuppgifter kan behandlas för att understödja eventuella företagsförsäljningar eller -inköp:

(4a) Om vi säljer eller köper någon verksamhet eller några tillgångar kan vi lämna ut dina personuppgifter till potentiell säljare eller köpare av sådana verksamheter eller tillgångar.

Vi kan använda och behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan när vi anser att det är i ditt vitala intresse att vi gör detta:

(5) för att hjälpa dig eller för att arrangera att hjälp tillhandahålls till dig av tredje parter om det uppstår en incident eller ett nödfall.

Vi kan använda och behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan när vi har ditt samtycke att göra detta:

(6) för att hjälpa dig eller att arrangera att hjälp ska tillhandahållas till dig av tredje parter när du har särskilda krav gällande läkemedel, vård, hälsa eller kost

 (7) för att skicka dig marknadsföringskorrenspondens om våra produkter och tjänster när vi har bett om ditt godkännande att göra detta. Se avsnittet ”När och hur använder vi dina uppgifter för marknadsföring” för mer information.

 Vi kan använda och behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan när lagen kräver att vi gör detta:

(8) för att lösa klagomål, hantera tvister och rättsliga förfaranden. Detta kan inkludera att proaktivt kontakta dig om vi behöver lösa några problem som du upplever eller har upplevt med bokningar/köp.

När och hur använder vi dina uppgifter för marknadsföring:

Om du vill ha mer information om vår marknadsföringskommunikation, inklusive när och hur vi kan kontakta dig och hur du kan välja att inte ta emot marknadsföringen, hittar du det här ...

Om du har gjort en förfrågan eller genomfört ett köp via en av våra webbplatser, våra butiker eller våra samtalscentraler kan dina personuppgifter användas av oss på de sätt som lagen tillåter, genom att kontakta dig via post, via elektroniska medel (e-post och SMS) och/eller via telefon med information och erbjudanden som gäller produkter och tjänster vilka kan bokas/köpas via Thomas Cook.   Detta gör vi endast om du inte valde bort sådan marknadsföring när vi samlade in dina kontaktuppgifter.

Om du inte har skickat in en förfrågan eller genomfört ett köp kommer vi enbart att skicka dig information och erbjudanden via e-post eller SMS om du registrerar dig för (väljer till) att motta sådan marknadsföring antingen direkt genom oss eller genom att meddela en tredje part att du skulle vilja ta emot marknadsföring från oss.  

Vi kommer inte att lämna vidare dina kontaktuppgifter till en tredje part som inte är en av våra affärspartner som arbetar med att tillhandahålla Thomas Cooks tjänster eller produkter för att de ska kunna kontakta dig eller skicka marknadsföringsinformation till dig om du inte uttryckligen har godkänt att vi får göra detta. 

Hur anpassar vi vår marknadsföring efter dig:

Vi försöker säkerställa att vår marknadskommunikation och reklam är relevant för dig och därför arbetar vi med tredje parter för att erbjuda en bättre upplevelse för kunder och potentiella kunder. 

Med hjälp av ny teknik och i samarbete med våra reklambyråer och aktiveringsplattformar för marknadsföring (som kan innefatta företag som Dentsu Aegis Network och Converto Inc) kan vi använda dina personuppgifter på följande sätt:

(a) för att säkerställa att eventuell marknadsföringskommunikation som vi skickar till dig erbjuder produkter och tjänster som troligtvis kan intressera dig

(b) för att skräddarsy och spåra vår digitala marknadsföring (t.ex. våra bannerannonser) och länkar från våra marknadsföringspartners webbplatser till våra webbplatser. Denna digitala marknadsföring kan omfatta marknadsföring kopplad till Thomas Cook eller marknadsföring kopplad till tredje parter till vilka vi tillhandahåller reklamtjänster.

Våra affärspartner och annonsnätverk (inklusive Google Double Click for Publishers) kan också visa reklam för dig på våra webbplatser.  Vi tillåter tredje parter att samla information om dina aktiviteter online med hjälp av cookies och annan teknik. De tredje parterna kan omfatta andra Thomas Cook-företag, våra leverantörer/affärspartner som samlar information när du tittar på eller interagerar med en annons på en av våra webbplatser, samt annonsnätverk. Vi samlar också information om dina aktiviteter online med hjälp av cookies och annan teknik när du använder andra webbplatser än våra webbplatser, för att tillhandahålla reklamtjänster till tredje parter. Denna teknik gör att vi kan visa en annons för dig som berör en tredje part på andra webbplatser baserat på vilka sidor du besöker och annat beteende när du surfar på våra webbplatser.

Informationen som samlas in av dessa tredje parter kan användas för att förutsäga dina preferenser eller intressen samt för att visa annonser på våra webbplatser eller på internet som är lämpliga för dessa förmodade intressen. Mer information finns i vår cookiepolicy.

Vad du behöver göra om du inte vill ha vår marknadsföringskommunikation:

Vi förstår att du kanske inte vill att vi kontaktar dig, och det respekterar vi. Du kan enkelt välja att inte ta emot reklamen eller avanmäla dig.

Du har rätt att när som helst be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyften. Du kan utöva din rätt att förhindra en sådan behandling genom att välja alternativet ”Ingen marknadsföring” på formulären som vi använder för att samla in dina uppgifter. Du kan också utöva denna rätt vid en valfri senare tidpunkt genom att skicka en begäran om avanmälan till Customer Service, Airshoppen, Thomascook Airlines Scandinavia A/S, Hanager 262, 2791 Dragør, Danmark

Observera att avanmälan från marknadsföring om semester- och resetjänster endast gäller det Thomas Cook-företag som skickade marknadsföringskommunikationen. Om du får marknadsföring direkt från Airshoppen och inte vill ha deras direktmarknadsföring följer du anvisningarna på deras webbplats eller avanmälningsmeddelandet i deras marknadsföringskommunikation.

Dina rättigheter när det gäller personuppgifter som vi innehar om dig:

Du har ett antal rättigheter när det gäller dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftning.

Din rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Som registrerad har du under många omständigheter rätt att begära tillgång till de uppgifter som vi innehar om dig.  Om vi håller med om att vi måste tillhandahålla personuppgifterna till dig (eller till någon annan å dina vägnar) tillhandahåller vi dem utan kostnad.

Vi kan be om identitetsbevis och tillräcklig information om dina interaktioner med oss för att kunna hitta dina personuppgifter.  Detta kan omfatta information om dina tidigare bokningar eller andra köp.  Vi kommer att be dig att tillhandahålla detta innan vi ger dig eller en annan person å dina vägnar en kopia av eventuella personuppgifter vi kan inneha om dig. Vi kanske inte ger dig en kopia av dina personuppgifter om dessa också berör andra individer eller om vi har ett lagligt skäl att hålla inne denna information. 

Se avsnittet kallat ”Hur du kontaktar oss” om du vill begära tillgång till dina uppgifter.

Rätta och uppdatera dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att dina uppgifter är korrekta och vi arbetar för att utveckla metoder som gör det enklare för dig att se över och rätta information som vi har om dig.

Tills vi är klara med det kan du informera oss om du ändrar ditt namn eller din adress/e-postadress, eller upptäcker att andra uppgifter vi innehar om dig är felaktiga eller utdaterade, genom att kontakta vår kundtjänst här

Återkalla ditt samtycke

När vi använder ditt samtycke som rättslig grund för behandling av dina personuppgifter i enlighet med avsnittet ”Hur använder vi oss av dina uppgifter när vi tillhandahåller tjänster till dig” ovan kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring som du tidigare har tackat ja till kan du läsa avsnittet ”Vad du behöver göra om du inte vill ha vår marknadsföringskommunikation” för närmare information. Om du vill återkalla ditt samtycke till behandling av någon information som berör specialkost, hälsotillstånd, funktionshinder och särskilda krav kan du kontakta vår kundservice här. Obs! Om du ber oss sluta behandla denna information kan det betyda att vi inte kan tillhandahålla alla delar av de tjänster som du har begärt. Om vi måste häva/avboka din bokning/ditt köp som ett resultat av detta kan du ådra dig en avbokningsavgift.

Om du återkallar ditt samtycke är vår användning av dina personuppgifter innan du återkallade ditt samtycke fortfarande lagenlig.

Invända mot vår användning av dina personuppgifter och mot automatiserade beslut som görs om dig

När vi använder berättigade affärsintressen som en rättslig grund för behandling av dina personuppgifter för något ändamål kan du protestera mot att vi använder dina personuppgifter för detta ändamål genom att skicka e-post till oss eller att skriva till oss via adressen som anges i slutet av denna policy. Förutom för de ändamål för vilka vi är säkra på att vi kan fortsätta behandla dina personuppgifter kommer vi temporärt att sluta behandla dina personuppgifter i enlighet med din invändning tills vi har undersökt frågan. Om vi går med på att din protest är rättmätig i enlighet med dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen kommer vi permanent att sluta använda dina uppgifter för dessa ändamål. Annars kommer vi att tillhandahålla dig en förklaring till varför vi behöver fortsätta använda dina uppgifter.

Radera dina personuppgifter eller begränsa deras behandling

Under vissa omständigheter kan du be oss ta bort dina personuppgifter från vårt system. Detta gör du genom att skicka e-post till oss eller att skriva till oss på adressen i slutet av denna policy. Förutsatt att vi inte har ett fortsatt lagligt skäl till att fortsätta behandla eller lagra dina personuppgifter kommer vi att göra rimliga ansträngningar att följa din begäran.

Du kan också be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du anser att behandlingen inte är laglig, om du har invänt mot behandlingen av uppgifter och vi utför en undersökning eller om du har behov av att vi behåller dem i samband med rättsliga processer.  När behandlingen är begränsad kan vi enbart behandla dina personuppgifter om du har samtyckt till detta eller om vi lagligen har tillåtelse att göra detta, t.ex. i lagringsyften, för att skydda rättigheter för andra individer eller företag eller i samband med rättsliga processer. 

Överföring av dina personuppgifter i en strukturerad datafil

När vi använder ditt samtycke som rättslig grund för behandling av dina personuppgifter eller när vi behöver behandla dem i anslutning till ditt avtal, i enlighet med avsnittet ”Hur använder vi oss av dina uppgifter när vi tillhandahåller tjänster till dig”, kan du be oss att ge dig en kopia av dessa uppgifter i en strukturerad datafil.

Du kan be oss att skicka dina personuppgifter direkt till en annan tjänsteleverantör, vilket vi gör om det är tekniskt möjligt. Vi kanske inte ger dig en kopia av dina personuppgifter om dessa också berör andra individer eller om vi har ett lagligt skäl att hålla inne denna information.

Hur du kontaktar oss:

Alla begäran om tillgång kan göras skriftligen till:

Legal & Compliance Dept.,

Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

Airshoppen 

Hangar 276

2791 Dragør

Danmark

Du kan även skicka en begäran om tillgång via e-post till vårt dataskyddsombud Stephanie Troßbach: gdpr@thomascook.dk 

När du har lämnat din begäran och har gett oss den information vi behöver för att börja leta efter de uppgifter vi innehar om dig (inklusive identifierat dig) har vi 30 dagar på oss att svara.

Lämna ett klagomål

Om du vill kontakta oss om denna integritetspolicy kan du skicka ett e-postmeddelande till oss eller skriva till Thomas Cook Legal & Compliance med hjälp av kontaktuppgifterna ovan.

Lagring av dina personuppgifter:

Om du har genomfört en bokning eller ett annat köp hos oss sparar vi dina personuppgifter för att säkerställa att vi tillhandahåller dig bästa möjliga kundservice.  Vi sparar också dina personuppgifter för rättsliga syften och för revisionssyften.

Vår inställning till datasäkerhet:

Att överföra information via internet är inte fullständigt säkert, och även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för uppgifter som överförs till vår webbplats. Därför sker varje överföring på din egen risk. När vi väl har mottagit dina personuppgifter kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att hålla uppgifterna säkra och för att försöka hindra all obehörig åtkomst till dem.  Alla uppgifter som du tillhandahåller oss lagras på våra säkra servrar. Alla betalningstransaktioner krypteras med hjälp av SSL-teknik. I fall där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord vilket ger dig åtkomst till vissa delar av vår webbplats är du ansvarig för att hålla det lösenordet konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela detta lösenord med någon.

Vad händer om du följer en länk från vår webbplats till en tredje parts webbplats:

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som har sina egna integritetspolicyer. 

Våra webbplatser innehåller länkar till webbplatser samt webbplatser inom frame-taggar från våra uppdragsgivare, leverantörer, annonsörer och andra tredje parter. Du kan se när en tredje part är involverad i att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du har begärt eftersom deras namn visas tillsammans med vårt. Om du följer en länk eller på annat vis använder någon av dessa webbplatser ska du tänka på att de har sina egna integritetspolicyer och att vi inte accepterar något ansvar för dessa policyer eller för dessa tredjepartswebbplatser. Du bör kontrollera webbplatsernas policyer innan du lämnar några personuppgifter till dem.

Vi förbehåller oss rätten att regelbundet uppdatera denna policy.

MAJ 2018