Airshoppen Taxfree

Tilbaka till översikten

Flygförseningar

Vad händer om mitt flyg är försenat?

Vi vill löpande informera dig om förseningen via sms när du reser med vårt charterflyg. Det är därför viktigt att din telefon är på och att den är uppladdad. Kom ihåg att kontrollera att det telefonnummer som du uppgav när du beställda resan är det korrekta telefonnumret.

Är förseningen över 2 timmar blir du erbjuden mat och dryck (dock inga alkoholdrycker) i förhållande till väntetiden.

Är det tal om en längre försening vill du bli erbjuden hotell i den mån det går. Du får även transport till och från flygplatsen.

Kompensation gällande Paketreselagen

Om din flygresa är en del av din paketresa så finns det fasta regler gällande kompensation, Lagen om Paketresor. Det innebär att är förseningen 8 timmar eller mer på utresan så har man rätt till kompensation. Försening på hemresan har man ingen rätt till kompensation, oavsett hur länge förseningen är. Har du rätt till kompensation på utresan så kommer resebyrån att kontakta dig.

Hur får jag ett förseningsintyg?

Du klickar på länken nedanför och loggar in genom att uppge ditt bokningsnummer och ditt efternamn. Förseningsintyget sändes till ditt försäkringsbolag tillsammans med en kopia av biljetten. Har du problem att hämta förseningsintyget eller där uppstår ett fel är du välkommen att kontakta oss.

Förseningsintyg

EU 261 Kompensation

Flygpassagerarens rättigheter till kompensation och/eller återbetalning vid en försening står beskrivit i EU förordningen 261. Din resa är omfattad av de europeiska reglerna om du:

För att ansöka om kompensation enligt EU 261 så ska du skriftligt skriva in till oss. Du ska uppge ditt bokningsnummer samt uppge hur många personer du söker kompensation för. Vi vill göra dig uppmärksam på att du först kan ansöka om kompensation enligt EU när du har anlänt till resmålet, då den totala förseningen är fastställd samt vad orsaken till förseningen är.

Flygsällskapet har rätt till att dra av eventuell kompensation som du har mottagit av resebyrån i samband med förseningen.

Vi vill rekommendera dig att alltid ansöka om kompensation direkt hos oss, då du därmed undgår att betala en avgift av kompensationen till en tredje part.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i EU 261 här.

Du kan ansöka om EU 261 kompensation här:

Kontakta oss om du inte hittade svaret på din fråga

Jag ger samtycke till att Airshoppen från Sunclass Airlines får lov att använda mina personuppgifter och personkänsliga uppgifter i form av hälsorelaterade upplysningar, om det är nödvändigt. Du har alltid möjlighet att dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta Airshoppens kundservice på email: airshoppen@airshoppen.se eller per telefon 08-555 99999.